Tin tức - Sự kiện

"Đổi mới để nâng cao chất lượng phục vụ"
  Tổng hợp trả lời ý kiến phản hồi và thắc mắc của sinh viên - Tuần 30/6-15/9/2017
  Tổng hợp trả lời ý kiến phản hồi và thắc mắc của sinh viên - Tuần 24/6-30/6/2017
  Tổng hợp trả lời ý kiến phản hồi và thắc mắc của sinh viên - Tuần 17-24/6/2017 
  Tổng hợp trả lời ý kiến phản hồi và thắc mắc của sinh viên - Tuần 10-17/6/2017
  Tổng hợp trả lời ý kiến phản hồi và thắc mắc của sinh viên - Tuần 05-09/6/2017
  Tổng hợp trả lời ý kiến phản hồi và thắc mắc của sinh viên - Tuần 17-22/5/2017
  Tổng hợp trả lời ý kiến phản hồi và thắc mắc của sinh viên - Tuần 10-15/3/2017
 Xem thêm
Thông báo | Chế độ chính sách | CTXH | Rèn luyện
   Thông báo số 847/TB-DCT về việc nộp tiền và kê khai thông tin cá nhân, hộ gia đình tham gia BHYT năm 2018 
   Thông báo số 813/ TB-DCT về việc nhận hồ sơ xét khen thưởng và học bổng ngoại khóa cho sinh viên năm học 2016-2017  
  Tài liệu tập huấn BCS lớp năm học 2017-2018 (Ban hành kèm theo thông báo 802/TB-DCT về việc tổ chức tập huấn Ban cán sự lớp năm học 2017 - 2018) 
  Thông báo 802/TB-DCT về việc tổ chức tập huấn Ban cán sự lớp năm học 2017 - 2018 
  Thông báo 801/TB-DCT về việc phát thẻ BHYT - BHTN cho sinh viên mới năm 2017 
  Quyết định số 2161/QĐ-DCT về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện học kì II năm học 2016-2017 
  Thông báo 717/TB-DCT về việc hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng sinh viên năm học 2016-2017 
  Thông báo số 716/TB-DCT về việc nhận hồ sơ xét học bổng SV vượt khó HK 2 (2016-2017) và trợ cấp SV hộ nghèo, SV có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016-2017 
  Thông báo số 691/TB-DCT về kết quả điểm rèn luyện học kì II năm học 2016-2017 
   Thông báo số 17/TB-P.CTCT-HSSV về kết quả thực hiện môn học GDNN&CTXH - Cập nhật đến 15/10/2017 
  Thông báo số 702/TB-DCT về việc tổ chức khám sức khỏe đầu vào (đợt vét) đối với sinh viên khóa mới 
  Thông báo số 696/TB-DCT về việc cập nhật thông tin mua thẻ BHYT năm học 2017-2018 
  Thông báo số 694/TB-DCT về việc triển khai học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017 - 2018
  Thông báo số 657/TB-DCT về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập HK 1 năm học 2017 - 2018 
  Quyết định số 821/QĐ-DCT về việc điều chỉnh một số điều trong Quy định quản lý và sử dụng các loại học bổng cho sinh viên 
  Quyết định số 1044-QĐ/DCT về việc chi tiền học bổng và các khoản hỗ trợ sinh viên năm học 2017-2018 
  Kế hoạch số 335/KH-DCT về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2017 
  Thông báo số 282/TB-DCT về việc tuyển sinh đào tạo và cấp bằng lái xe các loại mô tô hạng A1, A2; Ô tô hạng B1, B2 và C 
 Xem thêm
 
  • Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội bao đời - Tập 1
  • Tập 2
  • Tập 3
  • Tập 4
  • Tập 5